Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

Místo konání: Obec Otmíče, místní hospoda, Otmíče čp. 16

Doba konání:  14. 11. 2017 od 18,00 hodin

 

Navržený program:

 • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Kontrola zápisu č.6/2017
 • Kontrola plnění usnesení
 • Doručená pošta
 • Rozpočtová opatření
 • Návrh rozpočtu 2018
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 a 2021
 • Pozemkové úpravy Otmíče
 • Mikroregion
 • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 6. 11. 2017

 

Diana Hrdličková,v.r.

starostka obce Otmíče

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 11. 2017

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Pozvánka VZ 14.11.2017 ve formě MS Word (doc)