Rozpočtová opatření č. 10/2017

Rozpočtová opatření č. 10 2017 ke stažení ve formě xls

Ke dni : 11.10.2017
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
Volby do PS PČR – příjem dotace 231 12 98071 0000 00 00 00 41 11 18 226,00
Volby do PS PČR – nákup materiálu 231 10 98071 0000 00 61 14 51 39 18 226,00
převod mezi paragrafy
Sportovní zařízení – hřiště 231 10 00000 0000 00 34 12 61 21 -8 000,00
Svoz nebezpečného odpadu 231 10 00000 0000 00 37 21 51 69 2 600,00
Svoz separovaného odpadu 231 10 00000 0000 00 37 23 51 69 5 400,00
RO č. 10 schváleno starostkou obce obce  dne 11.10.2017
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 6.11.2017