Návrh střednědobého výhledu obce Otmíče na rok 2020 a 2021 a návrh rozpočtu 2018

Obec Otmíče
IČ: 00509795
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Otmíče  na rok  2020 a 2021
v tisících Kč 2020 2021
daňové příjmy 1670 1700
nedaňové příjmy 111 112
neinv.dotace 58 59
investiční dotace 0 0
příjmy celkem 1839 1871
běžné výdaje 1319 1324
kapitálové výdaje 280 307
financování – úvěr KB 240 240
výdaje celkem 1839 1871
Plánuje se oprava místních komunikací a chodníků. Rozpočtové příjmy a výdaje budou navýšeny podle výše této akce .
Obec bude žádat o poskytnutí dotace na tuto akci.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce mohou občané uplatnit podle §11 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 13.11.2017 nebo
ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14.11.2017, kdy bude rozpočet projednáván.
Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky na : www.otmice.cz
dne:   30.10.2017
Diana Hrdličková, v.r.
starostka obce

forma XLS ke stažení : Střednědobý výhled (návrh) rozpočtu na rok 2020 a 2021


příjmy: par
Daňové příjmy x 1 623 700
Přijaté dotace x 55 000
Pitná voda 2310 5 000
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 21 810
Kom.služby a úz.rozvoj 3639 14 600
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 35 000
Požární ochrana – dobrovolná část 5512 4 500
Činnost místní správy 6171 61 200
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  (úrok) 6310 200
Celkem příjmy: 1 821 010
výdaje: par
Silnice 2212 98 000
Pitná voda 2310 72 000
Nakládání s odpady – vývoz jímky 2321 4 310
Ostatní záležitosti kultury 3399 20 000
Sportovní zařízení 3412 84 000
Veřejné osvětlení 3631 40 000
Územní plánování 3634 100 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 8 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 140 000
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 110 000
Ostatní nakládání s odpady 3729 20 000
Požární ochrana – dobrovolná část 5512 106 150
Zastupitelstva obcí 6112 380 000
Činnost místní správy 6171 326 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 10 000
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 16 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 39 000
výdaje: 1 573 460
Financování 247 550
Celkem výdaje : 1 821 010
Připomínky k návrhu rozpočtu obce Otmíče na rok 2018 mohou občané uplatnit podle §11 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 13.11.2017 nebo
ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14.11.2017, kdy bude rozpočet projednáván.

Hrdličková Diana, v.r.,

vyvěšeno

30.10.2017

forma PDF ke stažení : Návrh rozpočtu 2018