Návrh opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy ke stažení ve formě PDF

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky – v lesních porostech dřevin rodu smrk (Piceaspec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.

2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.

3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm.

a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm.

b) platí do 31. března 2018.

4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.