Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby – prodej rodinného domu v obci Otmíče

Dražba-Otmíče PDF ke stažení

č. j: 123/2017-A

Popis předmětu dražby:
Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP v obci Otmíče, okres Beroun.

Nemovitost se nachází v okrajové části obce u zpevněné komunikace v souvislé zástavbě rodinných domků. Leží v mírně svažitém terénu s přímým vjezdem. Hlavní stavba je přízemní rodinný dům, částečně podsklepený s šikmou střechou bez podkroví. Objekt obsahuje jednu bytovou jednotku, je proveden standardní technologií odpovídající době vzniku. Objekt slouží pro bydlení, splňuje kritéria rodinného domku ve smyslu vyhl. 137/1998 Sb., o obecných technických podmínkách pro výstavbu.