Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 17.08.2017

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne :                 17.08.2017        od : 07:45 hod      do : 15:30 hod. 

v lokalitě :         Otmíče – Otmíče

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

 

 

cid:image001.png@01D10B2E.710B1D50

 

ČEZ Distribuce, a.s.

Teplická 874/8, 405 49 Děčín

e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz

www.cezdistribuce.cz