Úřední hodiny OÚ Otmíče o prázdninách

změna úředních hodin během prázdnin 2017

Úterý dne 18. 7. 2017 17 – 18 hod

Úterý dne 22. 8. 2017 17 – 18 hod

Úterý dne 5. 9. 2017 17 – 18 hod

a pak již pravidelně každé úterý 17 – 18 hod