Údaje a kontakty na pověřence (GDPR)

identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence označení pověřence (jméno, příjmení) kontaktní údaje na pověřence (e-mail, telefon) Pověřenec: Ing. Miroslava Paťavová, tel.: 311 545 327, mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz zástupce:  Miroslava Kaprálová, tel.: 311 545 327, mikroregion.kapralova@mesto-horovice.cz

Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření  obecné  povahy při nedostatku vody Městský úřad Hořovice, odbor  výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný […]

Rozpočtové opatření č. 5,6 a 7 / 2018

Rozpočtová opatření č. 5 – 7 2018 ve verzi xls Organizace: 00509795 Obec Otmíče Číslo změny : 5 2018 Ke dni : 17.4.2018 SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč převod mezi paragrafy sport.zařízení-víceúčel.hřiště 231 10 00000 0000 00 34 12 61 21 0 -50 000,00 oprava chodníku u HZ […]