Svoz nebezpečného odpadu 21.4.2018

ve spolupráci s obecním úřadem Otmíče uskuteční   sobota 21.4.2018   Otmíče 13.25 – 13.45 hod            Čas příjezdu na stanoviště je pouze orientační, dle množství odpadu. V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792 Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky znečištěné obaly od barev, olejů apod. […]

Poplatky za psa a komunální odpad 2018

Poplatek za svoz odpadu 500,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci 500,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost Poplatek za psa 50,- Kč – za jednoho psa a každého dalšího psa Na základě OZV č. 1/2016 je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která a) je držitelem průkazu ZTP/P […]

Rozpočtová opatření č. 2 a 3 / 2018

Rozpočtová opatření č. 2 2018 Rozpočtová opatření č. 3 2018 navýšení rozpočtu nájem pozemků 2017 – Bavoryně 231 10 0000 0000 00 36 39 21 31 0 47 800,00 Místní správa – PC + tiskárna 231 10 0000 0000 00 61 71 51 37 0 25 760,00 SDH – výstavba HZ 231 10 0000 0000 […]

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 13. 3. 2018

Místo konání: Obec Otmíče, místní hospoda, Otmíče čp. 16   Doba konání:  13. 3. 2018 od 18,00 hodin   Navržený program:   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Schválení programu Kontrola zápisu č.8/2017 Kontrola plnění usnesení Dělení pozemku Rozpočtová opatření Dotace Různé Diskuse   V Otmíčích, dne 5. 3. 2018   Diana Hrdličková,v.r. starostka obce Otmíče   […]