Rozpočtová opatření č. 11/2017

Číslo změny : 11 / 2017 Ke dni : 20.11.2017 SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč navýšení rozpočtu Místní správa – režie 231 10 0000 0000 00 61 71 21 11 7 000,00 Místní správa – ostatní os.výdaje 231 10 0000 0000 00 61 71 50 21 7 […]

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 19. 12. 2017

Místo konání: Obec Otmíče, místní hospoda, Otmíče čp. 16 Doba konání:  19. 12. 2017 od 18,30 hodin   Navržený program:   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Schválení programu Kontrola zápisu č.7/2017 Kontrola plnění usnesení Odměny zastupitelé Schválení Zadání územního plánu obce Otmíče Různé Diskuse   V Otmíčích, dne 11. 12. 2017     Diana Hrdličková,v.r.                                                              […]