Svolání prvního zasedání okrskové volební komise a oznámení o místě konání voleb

Obecní úřad Otmíče Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise V souladu s § 14c odst. 1  písm. d)  zákona  č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s v o l á […]

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a […]

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 26. 9. 2017

  Místo konání: Obec Otmíče –místní pohostinství, Otmíče čp. 16   Doba konání:  26. 9. 2017 od 18,30 hodin   Navržený program:   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Schválení programu Kontrola zápisu č.5 Kontrola plnění usnesení Doručená pošta Pozemkové úpravy Oprava havarijního stavbu střechy čp.16 Diskuse   V Otmíčích, dne 18. 9. 2017   Diana Hrdličková,v.r. […]

Svoz nebezpečného odpadu 23.9.2017

  ve spolupráci s obecním úřadem Otmíče uskuteční   sobota 23.9.2017   Otmíče 13.25 – 13.45 hod            Čas příjezdu na stanoviště je pouze orientační, dle množství odpadu. V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792 Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky znečištěné obaly od barev, olejů […]