Rozpočet obce Otmíče na rok 2017

dle odvětvového členění (paragrafů) příjmy: par Kč Daňové příjmy x 1 516 700 Přijaté dotace x 55 000 Pitná voda 2310 5 000 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 2...

Rozpočtové opatření 1/2017

 Organizace:  00509795  Obec Otmíče     Číslo změny:  1  / 2017 Dne:               11.01.2017   SU   AU  UZ     ORG   KA  OD  PA  SP  PO  ZJ    Změna rozpo...