ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Organizace: 00509795 Obec Otmíče Číslo změny : 12 /2019 Ke dni : 28. 12. 2019 RO č. 12/2019 schváleno starostkou obce Otmíče dne 28.12.2019 Vyvěšeno na úřední des...