Vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázání...

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Organizace: 00509795 Obec Otmíče Číslo změny : 12 /2019 Ke dni : 28. 12. 2019 RO č. 12/2019 schváleno starostkou obce Otmíče dne 28.12.2019 Vyvěšeno na úřední des...

Poplatek za svoz odpadu a psa 2020

Poplatek za svoz odpadu 600,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci 600,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost Poplatek za psa 50,- Kč – za jednoho psa a každé...