Povinné čipování psů od roku 2020

Od ledna 2020 musí mít všichni psi v České republice pod kůží čip. Tuto povinnost ukládá jejich majitelům novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. Čip je identifikační znám...

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj úz...